Garni hotel Nova Pet svojim strateškim položajem na auto-putu E-70 predstavlja idealno mesto za odmor onih koji se kreću zapadno ka Zagrebu, severno ka Budimpešti, ili istčno i južno prema Nišu, a na samo 11km od aerodroma ‘NIkola Tesla’ i 25km od centra Beograda.

Garni hotel Nova Pet predstavlja idealno mesto prilagođeno potrebama modernog korisnika.