U blizini hotela Nova Pet se nalazi Dobanovačka petlja koja omogućava lak pristup hotelu iz oba smera. Hotel poseduje 32 parking mesta na parteru, kao i 2 parking mesta za osobe sa invaliditetom.